Vil du delta? Da må du koble deg på med PC eller telefon 

Dette sto det i e-posten jeg sendte ut 24. mars. Jeg hadde måttet innse at den fysiske samlingen vi skulle hatt noen dager senere i Nydalen ikke kunne bli noe av, det var full nedstengning. Men nettverkssamlinger om kultur, traumer og migrasjon ble det likevel!

Dette sto det i e-posten jeg sendte ut 24. mars. Jeg hadde måttet innse at den fysiske samlingen vi skulle hatt noen dager senere i Nydalen ikke kunne bli noe av, det var full nedstengning. Men nettverkssamlinger om kultur, traumer og migrasjon ble det likevel!

Som for alle andre, kom koronaen brått på. Men da jeg skjønte at det innebar at vi ikke kunne ha Hjelp-som-nytter-nettverkssamling på Ringebu i slutten av mars og at de kommunale psykologene ikke kunne få komme til oss i Nydalen på sin nettverkssamling, tenkte jeg slik: Hvis RVTS Øst kunne få til å arrangere samlinger digitalt, ville det være utrolig mye bedre enn ingen ting. Jeg tenkte også at vi som et minimum måtte få arrangert de samlingene vi hadde planlagt som oppmøtesamlinger, på digitalt vis. Jeg tenkte nemlig at RVTS Øst, med våre digitale muligheter, litt kreativitet, mye selvuhøytidelighet og dyp empati for tjenesteutøverne vi er lønna for å bistå, måtte kunne klare få til noe nyttig for dem, selv om det ville ta noen ekstra arbeidstimer.

Jeg drifter to nettverksgrupper med til sammen ca 300 deltakere fra hele region Øst innen temaområde kultur, migrasjon og traumer Den ene er for psykologer i kommunen hvis mandat er å øke kommunepsykologers traume-, kultur- og migrasjonskompetanse. Nettverket samles jevnlig for at psykologene skal utveksle kunnskap og erfaringer og inspirere hverandre i arbeidet. Den andre nettverksgruppa er for førstelinjeansatte som arbeider med psykososialt arbeid. Denne har vi drevet ved RVTS Øst fra 2014, og heter «Hjelp som nytter». Bakgrunnen er at vi som senter ønsker å bidra til videre kompetanseutvikling og implementering i kommuner og bydeler som hadde deltakere på et 5 dagers kurs om traumer, kultur og migrasjon, at  deltakere kan bygge videre på kompetansen senere med andre fra hele region Øst som er engasjert i fagområdet. Vi samarbeider om nettverkene våre med RBUP, som fra Hdir er gitt hovedansvar for regionale tverrfaglige nettverk[KH2]  innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

Før koronaen kom i mars, hadde vi allerede i 2020 gjennomført to fysiske samlinger for Hjelp som nytter nettverket, en på Tynset og en i Halden. Temaene var bl.a. «Fokus på et godt liv med meningsfylt hverdag i Norge» og «Hvordan forstå og motivere personen vi hjelper til å stå i et kompetanseløp som fører til arbeid?» Stort faglig engasjement, utveksling av støtte og inspirasjon preget nettverket både nord og sør i regionen vår.

Det viste seg raskt etter nedstengningen at de kommunalt ansatte hadde et stort ønske og behov for samlinger om de enn da måtte bli digitale.

I mailen jeg sendte ut 24.mars skrev jeg at: «Vi vil endre noe på programmet så det blir mer Koronakrise-aktuelt. Så, her og nå vil jeg bare oppfordre dere alle til å holde av dagen enn så lenge. Hvis du vil delta må du ha en pc eller telefon med kamera og internett-tilgang. Det vil også bli mulig å delta for dere som ikke allerede har meldt dere på. Jeg kommer tilbake til dere med mer info om innhold, form og deltakelsesmulighet på samlingen snart. Send meg gjerne en epost hvis dere tror dere vil delta på dette!”

Fra kommunenettverk til hele-Norgesnettverket
Første samling digitalt husker jeg som fiklete og følte meg både dum og klønete, det var jo mye teknisk å holde orden på og rart å sosialisere med deltakerne via et kamera og en skjerm. Men jeg var så heldig å få intern “support-støtte” fra RVTS-kollega Julianne. Hennes ro og stålkontroll på zoom-linker, på og av kamera, deling av skjerm etc var gull verdt! Og faglig og relasjonelt sett var det virkelig på sin plass å gjennomføre samlingene, for det viste seg å være et – om mulig enda større behov for å snakke fag sammen i denne nye – og etter hvert vedvarende “annerledesheten” vi fortsatt lever med rundt arbeidet vi gjør. Dessuten ble det helt tydelig for oss at i våre regionale nettverk må vi fortsette med å la digitale samlinger være hovedmåten. Dette siden vi har nettverkere fra hele regionen og mange av dem har alt for lang reisevei til andre steder i regionen til å kunne få maks utbytte av nettverket. Slik ble koronaen en øyeåpner for oss for å yte likeverdige kompetanseutviklingstjenester. En annen morsom bieffekt av digitale psykologsamlinger var at kommunepsykologer i resten av landet meldte seg på samlingene og det regionale nettverket ble til hele-Norgesnettverket med en av deltakerne i Beirut.

På de ni digitale nettverkssamlingene vi hadde i 2020 behandlet vi mange ulike tema, også hvordan jobbe praktisk og konkret med flyktninger, innvandrere, asylsøkere og familiegjenforente i koronakrisen.  På samlingene har vi fått sterke historier om hvordan pandemien har påvirket arbeidet ute i tjenestene.[SE3]   I mange av tjenestene har de mest erfarne kollegaene blitt flytta til smittesporing og koronaarbeid i kommunene mens de gjenværende andre skal ta seg alt som best de kan. Kreativiteten, fremoverlentheten og omsorgen for klientene har vært imponerende. Det har også vært flott å se hvordan deltakerne har vært til hjelp for hverandre, delt raust med tips og innsikt i ulike måter å jobbe på, i en jobbhverdag som over natten ble så totalt ulik den de var vant til fra før. [KH4]

I tillegg til samlingene gav jeg mye konsultasjon, veiledning og rådgiving til nettverksgruppedeltakere på forespørsel både per telefon og video. I koronaåret  ble det dermed mye mer aktivitet og mange flere samlinger enn de vi hadde planlagt  å ha som oppmøtesamliger.

Karin Holt, Spesialrådgiver RVTS Øst