Årsrapport 2021

2021

2021 vil gå inn i historien som det andre året av covid 19-pandemien. Oslo var nedstengt, og alle ansatte jobbet hjemmefra til like før sommeren. Men til forskjell fra året før, var vi ikke uforberedt.

Nøkkeltall

Ansatte

29

Deltakere

33 332

Følgere i sosiale medier

12 000

Våre ansatte

Toril Araldsen

Senterleder

Randi Eggen

Leder, digitale tjenester

Gro Eriksen

Områdeleder spesialisthelsetjenesten og barnevern

Lars Halaas Lyster

Områdeleder kommune

Henning Herrestad

Spesialrådgiver

Solveig Espeland Ertresvaag

Kommunikasjonsansvarlig

Toril Hjorthol

Kommunikasjonsrådgiver

Camilla Øen Fridheim

Digitalpedagog

Marianne Wiese Wettre

Prosjektadministrativ ansvarlig

Victoria Sandaker

Digital innholdsprodusent

Vilde Rolstad

Prosjektmedarbeider

Mathilde Sondov

Prosjektmedarbeider

Youri van der Werve

Prosjektmedarbeider

Rona Eriksen Andersgaard

Spesialrådgiver

Torhild Staver Lagerqvist

Spesialrådgiver

Lill Marie Tollerud

Spesialrådgiver

Ulla Bjørndahl

Spesialrådgiver

Helene Skancke

Spesialrådgiver

Hannah Lydvo

Spesialrådgiver

Winnie Nyheim-Jomisko

Spesialrådgiver

Svein Arthur Kallevik

Spesialrådgiver

Jessica Harnischfeger

Spesialrådgiver

Sveinung Odland

Spesialrådgiver

Arabella Nuila

Spesialrådgiver

Dorte Brodersen

Spesialrådgiver

Tone Bovim

Spesialrådgiver

Nils Petter Reinholdt

Spesialrådgiver

Synøve Magnussen Wiig

Spesialrådgiver

Kjetil Friisø Ramborg

Spesialrådgiver

Per Ole Tomassen

Spesialrådgiver

Karin Holt

Spesialrådgiver

Hilde Pentzen

Spesialrådgiver

Ane H. Simonsen

Spesialrådgiver

Line Ruud Vollebæk

Spesialrådgiver

Belinda Ekornås

Spesialrådgiver