Årsrapport 2020

En tjeneste for tjenestene

Året 2020 var så sterkt preget av koronaepidemien at det nesten er vanskelig å huske hva vi gjorde før krisen kom. Vår første oppgave ble å levere etterspurt kunnskap knyttet til pandemien til de ulike tjenestene: barnevern, kommune og spesialisthelsetjeneste, sykehjem, ledere av tjenestene og befolkning.

Årshjul

Januar

I januar ble en IS-siktet norsk kvinne og hennes to barn hentet hjem fra Syria. Blant dem som bidro til å utarbeide en plan for å ivareta helsen til barna til kvinnen, var vår spesialrådgiver Lars Lyster, her fra et intervju på TV2.

Februar

Sammen med RBUP Øst og Sør arrangerer vi jevnlig kurs om «Ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd». Vi vil styrke fagfolk til å bli tryggere på å gjennomføre barnesamtaler og at kvaliteten på samtalene øker. I februar ble kurset arrangert 6. – 7. 2.

Mars

Hele året ble preget av pandemien som gjorde at Norge stengte ned 12. mars. Også hos oss inntok ansatte hjemmekontorene, og i RVTS Øst avholdt vi vårt første heldigitale sentermøte på Teams i april.

April

Vårt første heldigitale kurs ble arrangert 15. april med 80 deltagere på grunnkurs i traumesensitivt arbeid. I løpet av året laget vi også 500 nye traumesensitive verktøykasser «De tre gode hjelperne».

 

Mai

I mai lanserte vi en ny versjon med mye pandemitilpasset innhold: psykososialberedskap.no. Målet er å tilby god, konkret informasjon og veiledning om kriser og katastrofer – til kommuner, kriseteam, spesialisthelsetjenesten og ulike former for hjelpepersonell og frivillige.

Juni

I juni arrangerte vi et felles frokostseminar med RVTS Vest på Facebook. Tema: snakkemedbarn.no, som er et digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep.

Juli

Menneskertilsalgs.no er en ressurs for helse- og sosialarbeidere og andre hjelpere som kommer i kontakt med mennesker som kan være utsatt for menneskehandel. 30.juli markerte vi Internasjonal dag mot menneskehandel, med innlegg på facebook.

August

I august publiserte vi nettressurs om traumebehandling med voksne, som skal være en digital støtte for alle som arbeider med behandling av traumatiserte voksne. Den ble lansert på et frokostseminar på Facebook, og er tilgjengelig på traumebehandling.no

 

September

18. september arrangerte vi frokostseminaret «Vi gjør krevende oppgaver enklere», i et samarbeid med RVTS Vest. To verktøy ble presentert: PROFESOR og Play it Right (PIR). Begge skal styrke forebyggingsarbeidet av seksuelle overgrep blant barn og ungdom.

 

Oktober

Gjennom året har vi styrket forebyggingsarbeidet med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. I oktober deltok vi på et RVTS-frokostseminar på Facebook om seksuellatferd.no, og se gjerne våre filmer om temaet på YouTube!

 

November

Vårt kurs i november om forståelse og forebygging av selvmord og selvskading, ble fullt på rekordtid, og og undervisningsopplegget veksler mellom digital undervisning, filmer og oppgaver i digitale rom. I tillegg vektlegges ivaretakelse av deg som hjelper.

 

 

Desember

RVTS Øst bisto hjelpeapparatet i Gjerdrum i forbindelse med kvikkleireskredet den 30. desember. Flere spesialrådgivere ved RVTS Øst var tilstede i Gjerdrum kommune for å understøtte hjelpearbeidet, les mer her.

Nøkkeltall

Ansatte

30

Deltagere

21.000

Følgere på Facebook

8.000

Følgere på Instagram

721

Våre ansatte

Toril Araldsen

Senterleder

Randi Eggen

Leder, digitale tjenester

Gro Eriksen

Områdeleder spesialisthelsetjenesten og barnevern

Henning Herrestad

Områdeleder kommune og nestleder

Solveig Espeland Ertresvaag

Kommunikasjonsansvarlig

Toril Hjorthol

Kommunikasjonsrådgiver

Camilla Øen Fridheim

Digitalpedagog

Marianne Wiese Wettre

Prosjektadministrativ ansvarlig

Vilde Rolstad

Prosjektmedarbeider

Hanna Kruse

Prosjektmedarbeider

Victoria Sandaker

Prosjektmedarbeider

Rona Eriksen Andersgaard

Spesialrådgiver

Torhild Staver Lagerqvist

Spesialrådgiver

Lill Marie Tollerud

Spesialrådgiver

Ulla Bjørndahl

Spesialrådgiver

Helene Skancke

Spesialrådgiver

Hannah Plau

Spesialrådgiver

Winnie Nyheim-Jomisko

Spesialrådgiver

Svein Arthur Kallevik

Spesialrådgiver

Jessica Harnischfeger

Spesialrådgiver

Sveinung Odland

Spesialrådgiver

Christian Lunde-Hanssen

Spesialrådgiver

Gøril Westborg Smiseth

Spesialrådgiver

Arabella Nuila

Spesialrådgiver

Tone Bovim

Spesialrådgiver

Nils Petter Reinholdt

Spesialrådgiver

Synøve Magnussen Wiig

Spesialrådgiver

Mari Kjølseth Bræin

Spesialrådgiver

Lars Halaas Lyster

Spesialrådgiver

Kjetil Friisø Ramborg

Spesialrådgiver

Per Ole Tomassen

Spesialrådgiver

Karin Holt

Spesialrådgiver

Hilde Pentzen

Spesialrådgiver

Belinda Ekornås

Spesialrådgiver

Ane H. Simonsen

Spesialrådgiver

Line Ruud Vollebæk

Spesialrådgiver

Sidevisninger218.389
Brukere78.850
Unike brukere53.133